"Nyky-yhteiskunnassa älyä ihannoidaan ja persoonallisuus on valuuttaa. 
Erilaisuus pääsee esille ja maailmassa on yhtäkkiä miljardeja yksittäisiä ääniä, joilla kaikilla on vaikutusta tulevaisuuteen."

Me olemme moderointilähettiläitä

 

Modenoidat on taho, jonka tarkoitus on tuoda Suomeen laadukasta, standardisoitua moderointia. Me tuomme moderaattoreille työkaluja, koulutusta ja vertaistukea. Me kerromme moderoinnista kaikille siitä kiinnostuneille, opetamme kirjoitetun tekstin tulkintaa ja kuinka siivota viestinnästä tahattomat tunneviestit. 

Meidän intohimomme on laadukas, vapaa keskustelu ja me olemme aitoja keskustelumoderaattoreita.

 

Mitä moderointi on?

Kansankielellä sanottuna moderaattori on joko ihminen joka esimerkiksi ohjaa väittelyä tai sitten toimii netissä keskustelupalstan valvojana. Modenoidat keskittyvät juurikin viestinnän ohjaamiseen digitaalisella puolella eli omaan viestinnän hallintaan, muiden viestinnän ohjaamiseen ja rakentavan keskustelun standardoimiseen niin keskustelijalle kuin valvojalle.

Toisin sanoen moderointi ei ole sensuuria tai vallankäyttöä vaan keskustelun ohjaamista rakentavaan ja kestävään suuntaan. Hyvin tehty moderointityö johtaa yhteisöön, joka ohjaa itseään. 


Kuka sitä tarvitsee?

Moderointia tarvitaan kaikkialla, missä on viestintää. Jokainen meistä moderoi eli ohjaa käytöstään, hillitsee tai rajoittaa sekä myös reagoi muiden kommunikointiin huolimatta siitä onko se tehty sanoilla, teksteillä, äänillä, kuvilla tai kosketuksella. 

Keskustelumoderaattori tarvitsee koulutusta ja vertaistukea työnsä tueksi sekä keskustelija niin kotona kuin työssäkin tarvitsee välineitä ilmaista ja tulkita.  


Miksi se on tärkeää?

Tarkoitamme mitä sanomme mutta aina emme sano mitä tarkoitamme. Käytämme huomaamattamme sanoja, jotka eivät ilmennä sitä ajatusta jonka haluamme ilmaista. Tällöin vastapuolena oleva henkilö ymmärtää tarkoituksemme väärin ja syntyy kommunikaatiokatkos, jonka pohjalta tulkitaan kaikki muu tätä seuraava kommunikaatio. 

On äärimmäisen tärkeää oppia ymmärtämään sanojen tarkoitusta ja tulkitsemaan meille viestivän henkilön sielunmaailmaa. Voidaksemme kommunikoida, on meidän ymmärrettävä ja voidaksemme ymmärtää, on meidän kuultava viestin tarkoitus käytettyjen sanojen takana myös omissa viesteissämme. 


Mikä on Modenoitien tarkoitus?

Modenoidilla on selkeä missio muuttaa maailmaa ja kommunikaatiota. 

Moderaattorit on pelastettava
Suomessa toimii täysin salassa satoja, ellei tuhansia moderaattoreita ilman kunnollista työyhteisöä, ammattinimikettä, palkkajärjestelmää tai koulutusta. Me haluamme tuoda helpotusta moderointityötä tekeville, haluamme antaa oppia, tukea ja turvaa. Moderointi on raskasta ja hyvin vaativaa työtä, jota tehdään salassa toisinaan hyvinkin vihamielisessä ympäristössä. Moderaattorit ansaitsevat kaiken, mitä meillä on heille antaa!

Keskustelua on parannettava
Kommunikointi on muutakin kuin oman mielipiteensä esiinhuutamista. Se voi parhaimmillaan olla kaunista ja inspiroivaa, kehittävää, puhdistavaa ja ainutlaatuista. Mustavalkoiseen ajatteluun on saatava väriä ja tunteita on voitava ilmaista ilman, että repii rikki ja tuhoaa toisen keskustelijan. Kommunikaation ydin on tuotava takaisin sanojalle itselleen, jotta hän saa voimaa omaan sanomaansa eikä mittaa onnistumistaan toisen keskustelijan tuholla. 

Asiakasviestinnän on kehityttävä 
Mustavalkoinen minä tai he -ajattelu on valloillaan asiakasviestinnässäkin. On tekstiä joka on hiottu mahdollisimman neutraaliksi, tekstiä jossa paistaa kirjoittajan tunteet läpi sekä tekstiä, joka pyrkii hallitsemaan kohdettaan.  Modenoidat opettaa asiakaspalvelua ja sen parissa viestiviä tulkitsemaan tekstiä tunnetasolla, opettaa luomaan tekstin avulla asiakassuhteita ja käsittelemään konfliktitilanteita jo ennen kuin ne ehtivät kasvaa. Koulutamme kohtaamista niin henkilökohtaisesti kuin etänä, oli kyseessä sitten teksti tai puhelu, sillä yrityksen tärkein valtti ei ole tuote vaan sen asiakkaat. 


Miten se auttaa minua?

Moderoinnin parantaminen parantaa keskustelua, keskustelun parantaminen parantaa viestintää ja yritykset kukoistavat kun keskusteluyhteys on hyvä ja laadukas. 

Kaikki hyötyvät hyvästä kommunikaatiosta, hyvä kommunikaatio parantaa tiedon laatua ja sen leviämistä ja tietoa kasvattamalla kasvatamme tulevaisuuden mahdollisuuksia. 

Oli sitten kyseessä henkilökohtainen yhteydenotto tai julkinen keskustelu verkossa, meillä on työkaluja ja kokemusta, josta on varmasti hyötyä. Mikä on sinun tarpeesi?


Miltä tulevaisuus näyttää?

Lähitulevaisuudessa häämöttää uusi kommunikaatiovallankumous. Puhelimet ja internet toivat mukanaan välittömän kommunikaation sekä kyvyn ilmaista, nyt meitä ohjaa päivitysvirta, mikroblogaaminen ja videot. Muutaman vuoden sisällä keksitään uusi variaatio keskustelulle, joka ottaa näistä kaikista ja tuo markkinoille uuden tavan ilmaista. 

Tavat ja ilmentymät muuttuvat, mutta perusviesti ei koskaan.
Jos haluat että muut kuulevat sen mitä sanot, on sinun tiedettävä miten se sanotaan.